wtorek, 10 czerwca 2014

Staż - szybkie i poprawne pisanie

Opracuj poniższe tematy swoimi słowami (będzie to sprawdzane, także nie kopiuj z internetu). W ćwiczeniu liczy się (od najważniejszego):
 1. Szybkość wykonania zadania
 2. Poprawny język
 3. Długość tekstu (im więcej na temat, tym lepiej)
 4. Brak błędów
Czas wykonania: jak najszybciej, jednak nie dłużej, niż 7 dni roboczych.
Każde opracowanie w osobnym pliku, którego nazwą jest numer tematu z tych poniżej. Każde opracowanie powinno zawierać co najmniej 1500 znaków ze spacjami. Kolejność pisania tekstów dowolna.
Materiały: tylko własna wiedza. Poprawność merytoryczna tekstów nie będzie oceniania.
Tematy:

1

 1. Podejście pracowników do pracy
 2. Monotonia pracy, a zadowolenie z pracy
 3. Sposób na monotonię pracy (rotacja)
 4. Zadowolenie z pracy a wypadki
 5. Służba BHP - jak to wygląda w polskich firmach?
 6. Zarządzanie BHP a wielkość firmy
 7. Szkolenia BHP
 8. Jakie są zadania służby BHP? 1 doradczo kontrolne
 9. Jakie są zadania służby BHP? Wg rozporządzenia
 10. Czy na prawdę zarabiasz tak dużo, żeby ryzykować życiem?
 11. Monotonia pracy a wypadki
 12. Wypadki przy pracy – obowiązki pracownika
 13. Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawcy
 14. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia
 15. Wypadki przy pracy – czynnik ludzki
 16. Wypadki przy pracy – czynnik techniczny
 17. Wypadki przy pracy – czynnik organizacyjny
 18. Analizowanie przyczyn wypadków – TOL
 19. Analizowanie przyczyn wypadków – bezpośrednie / pośrednie
 20. Zalecenia powypadkowe
 21. Zalecenia powypadkowe, a przyczyny wypadku
 22. Kiedy jest wypadek przy p[racy, a kiedy choroba zawodowa
 23. Klasyfikacja wypadków (lekkie, ciężkie, zbiorowe, śmiertelne)
 24. Przerwy w pracy – kiedy więcej
 25. Przerwy w pracy od komputera
 26. Organizacja stanowiska komputerowego
 27. Bezpieczeństwo pracy przy maszynach
 28. Szkolenie BHP – czy musi być nudne?
 29. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP
 30. Obowiązki pracownika w zakresie szkoleń BHP
 31. Jakie wyróżniamy szkolenia BHP?
 32. Terminy szkoleń BHP
 33. Szkolenie wstępne ogólne
 34. Szkolenie wstępne przed przyjęciem do pracy?
 35. Kontrola państwowej inspekcji pracy – jak ją traktować?
 36. Obowiązki pracodawców przy wypadkach ciężkich
 37. Zagrożenia w środowisku pracy
 38. Ocena ryzyka zawodowego – co zawiera?
 39. Czy pracodawca może dowolnie przyjąć poziom ryzyka zawodowego?
 40. Ocena ryzyka zawodowego – metody
 41. Kto sporządza ocenę ryzyka
 42. Procedura po sporządzeniu oceny ryzyka
 43. Czy ocenę ryzyka należy ponawiać?
 44. Kiedy ponawia się ocenę ryzyka zawodowego?
 45. Apteczka – obowiązki pracodawcy
 46. Co powinna zawierać apteczka
 47. Obowiązek wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy
 48. Skład zespołu powypadkowego
 49. Kiedy o wypadkach informuje się PIP?
 50. Zabezpieczenie miejsca wypadku.
 51. Jak długo należy przechowywać dokumenty związane z BHP
 52. Numery alarmowe
 53. Zakres szkolenia BHP – określa program szkolenia
 54. Treść szkolenia bhp – zgodnie z życzeniem pracodawcy  
Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca