czwartek, 12 czerwca 2014

Dokumentacja powypadkowa - Sporządzanie kart statystycznych wypadku

Do protokołów powypadkowych sporządzonych wcześniej sporządzić karty statystyczne wypadku.
Technika dowolna, można korzystać z dowolnych materiałów.

Czas na wykonanie: 2 dni robocze
W drugim dniu sporządzania kart - omówić z przełożonym wyniki.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca