środa, 18 marca 2015

Co bada Główny Urząd Statystyczny?

Każdy pracodawca każdego roku musi wysyłać do GUS przeróżne rodzaje sprawozdań. Zazwyczaj mowa o czymś takim, jak obowiązki sprawozdawcze PL1, badanie o warunkach pracy Z 10, a także różnorakie druki innego typu, najczęściej związane z następującymi danymi:
  • Warunkami zatrudnienia
  • Tendencjami zatrudnienia
  • Trendami w gospodarce
  • Trendami w rozwoju firm
GUS bada także kwestie powiązane z BHP, sprawy łączące się z z płacami i ogólnie tym, co może mieć miejsce na linii pracodawca - pracownik.

Opolskie na szczycie

Szczególną lokatę w badaniu trendów a także przyczyn ich powstawania, ewentualnie prognozowania dalszych kierunków są wypadki przy pracy. Opole pod tym względem ma się czym pochwalić - sprawozdawczość pokazuje, że jest tutaj najmniej wypadków przy pracy. Ktoś może powiedzieć, że to nic zaskakującego, albowiem Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, ponadto nie jest najbardziej „obsiane zakładami przemysłowymi”. Jest to prawda, jednak nie w stosunku do danych GUS, dlatego, że te wyliczono w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych.

Wypadkowość w województwie opolskim - za jaką przyczyną?

Na pierwszym miejscu z pewnością są to prężne działania Inspekcji Pracy Opole, a wśród nich:
Działania zapobiegawcze, Szkolenia dla pracodawców, Skuteczne kontrole zakończone zaleceniami.
Ten ostatni podpunkt na poprzedniej liście to nic przyjemnego, jednak w tym miejscu widać, że każda kontrola z OIP Opole daje w jakiś tam nie bezpośredni sposób pożądany skutek w postaci bezpieczniejszej pracy i zatrudnienia.
Druga kwestia, to większa świadomość samych właścicieli firm - za sprawą Internetu mogą oni sprawdzić, jakie ciążą na nich powinności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki zaawansowanym sieciowym aplikacjom mogą też sobie sami zdziałać z tematyki Kodeksu Pracy. Wychodzi na to, że nie trzeba już wkładać tak dużo wysiłku, by dowiedzieć się cokolwiek o BHP i Prawa Pracy.
Na końcu - przyczyna niskiej liczby wypadków, to pracownicy. Na terenie opolskiego jest znaczna fala wyjazdów do innych krajów - za pracą.Zarazem ludzie wróciwszy do Polski sami nie chcą już wykonywać pracy w zakładach nie znających wymogów BHP i Prawa Pracy i niechętnie godzą się na zarobek uzyskiwany w niekorzystnych warunkach.