wtorek, 10 czerwca 2014

Staż - opracowanie tematu szkoleń wstępnych BHP

Utwórz osobny plik Word o nazwie:
Opracowanie szkolenia wstępne BHP imię i nazwisko

W opracowaniu ujmij swoimi słowami poniższe tematy:
  • Podstawa prawna szkoleń wstępnych BHP
  • Jakie elementy składają się na szkolenie wstepne BHP?
  • Jak długo powinny trwać poszczególne elementy szkolenia wstępnego (z podziałem na grupy pracownicze)?
  • Kto odbywa szkolenie wstępne?
  • Kiedy można zrezygnować z przeprowadzenia szkolenia wstępnego?
  • W jakim terminie odbywa się szkolenie wstępne?
  • Kto je organizuje i na czyj koszt?
  • Kto przeprowadza szkolenie stanowiskowe i jakimi dokumentami / jaką wiedzą taka osoba powinna się legitymować?
  • W jaki sposób zainteresujesz uczestników szkolenia jego treścią?
Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:
 Staż - opracowanie tematu szkoleń wstępnych BHP Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca