czwartek, 12 czerwca 2014

Instrukcje BHP - redagowanie

Zredaguj 20 instrukcji BHP dla stanowisk ustalonych z przełożonym. Instrukcje nie mogą być kopią z internetu - będzie to sprawdzane. Można korzystać z dowolnych materiałów, w szczególności ze sporządzonych przez Ciebie opracowań w tym zakresie.

Omawianie wyników - korespondencyjnie przez e-mail.

Czas na wykonanie: 10 dni roboczych

Dziennie 2 instrukcje, na koniec dnia roboczego należy te instrukcje wysłać na email firmy w załączniku.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca