czwartek, 12 czerwca 2014

Instrukcje BHP - opracowanie tematu 2

Ponownie opracuj temat instrukcji BHP, możesz korzystać z wcześniejszego opracowania, ale bieżące nie może być jego kopią.

Utwórz osobny plik Word o nazwie:


Opracowanie instrukcja BHP imię i nazwisko

W opracowaniu ujmij swoimi słowami poniższe tematy:
  •   Kto opracowuje instrukcję BHP
  •  Do jakich procesów pracy opracowuje się instrukcję BHP
  •  Kto odpowiada za poprawność wykonania instrukcji BHP
  •  Kto zapoznaje pracowników z instrukcją BHP i kiedy
  •  Jakie elementy powinna zawierać instrukcja BHP
  •  Podstawa prawna
Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:
 Staż - Opracowanie instrukcja BHP Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca