Druki do pobrania

Pracownicy:
Lista obecności
Wniosek o urlop


Szkolenia BHP:
Zaświadczenie ze szkolenia BHP wstępnego
Test do szkolenia wstępnego- test
Testy do szkoleń BHP administracyjno - biurowi- zestaw 2,
Testy do szkoleń BHP robotnicze - zestaw 1, zestaw 2, zestaw 3, zestaw 4
Testy do szkoleń BHP kadra inżynieryjno - techniczna
Testy do szkoleń BHP kadra kierownicza i pracodawcy - zestaw 1, zestaw 2
Test do szkolenia służby BHP - test

Protokół z przebiegu egzaminu Ao - Klik

Wypadki przy pracy:
Druk wyjaśnień poszkodowanego
Druk informacji od świadka wypadku
Dane potrzebne do sporządzenia dokumentacji powypadkowej
Szkic z miejsca zdarzenia - szkic

Instrukcje BHP:
Wzór ramowej instrukcji BHP

Listy kontrolne:
Analiza stanu BHP (excell)
Analiza stanu BHP (tabelka)
Analiza stanu BHP (opisowa)
Lista kontrolna PIP dostosuj zakład do wymogów
Lista kontrolna BHP na budowie
Plac budowy
Palacz CO
Lista kontrolna taśmociągi
lista kontrolna apteczki


Obiekty budowlane i instalacje
Rejestr przeglądów obiektów i instalacji

Biobójcze
Instrukcja postępowania z czynnikami biobójczymi
Instrukcja stosowania środków biobójczychMaszyny i urządzenia:
Kartoteka badań technicznych elektronarzędzi
Lista kontrolna - dostosowanie do minimalnych wymagań