wtorek, 10 czerwca 2014

Ocena ryzyka na stanowisku specjalista BHP

W budowie

Zapoznanie się z OR potwierdź dodając komentarz "Zapoznałem się z Oceną ryzyka zawodowego; Data; Imię i nazwisko"

Ocena ryzyka zawodowego stażysta - inspektor BHP
nie jest tożsama z oceną ryzyka dla kandydata ubiegającego się o pracę w BHP.