wtorek, 10 czerwca 2014

Staż - zdolności językowe

Opis ćwiczenia:

Do tekstów z zadania szybkie i poprawne pisanie dodaj synonimy tak, jak w poniższym przykładzie:

Zdanie wyjściowe:

Szkolenia BHP są bardzo ważne.

Opatrujemy w synonimy dodając na początku łańcucha synonimów znak {
Pomiędzy synonimami znak |
Na koniec łańcucha synonimów znak }
Między powyższymi znakami i synonimami nie dajemy spacji!


{Szkolenia|Kursy|Szkolenia okresowe|Szkolenia wstępne} {BHP|z zakresu BHP|o tematyce bezpiecznej i higienicznej pracy} {|mogą być} {bardzo|niezmiernie} {ważne|istotne}.

Uwaga: nie trzeba się ograniczać do synonimów jednowyrazowych, w powyższym przykładzie synonimem pojedynczego wyrazu "BHP" jest też fraza "o tematyce bezpiecznej i higienicznej pracy". Wskazane jest dobrać do każdego słowa więcej, niż 1 synonim. Istotne jest, by dowolne słowa z każdego łańcucha synonimów po zestawieniu z dowolnymi słowami z pozostałych łańcuchów dawały zrozumiałe, logiczne zdanie.

Opracowanie z synonimami należy zapisać w osobnym pliku worda o nazwie:
"nr synonimy", gdzie numer oznacza numer tematu i opracowania z zadania szybkie i poprawne pisanie.

Poszczególne pliki wysyłamy niezwłocznie po ich zredagowaniu na firmową pocztę mailem.
Czas na wykonanie zadania: 15 dni roboczych.