Dla stażystów

E-mail kontaktowy dla stażystów i praktykantów:

pwljm.pl+staz@gmail.com

 Najpierw zapoznaj się z poniższymi dokumentami (kliknięcie spowoduje otwarcie dokumentu w nowej stronie):
 1. Regulamin stażu w P..W. LJM - w budowie (zapoznanie się przez skomentowanie)
 2. Ocena ryzyka na stanowisku specjalista BHP - w budowie (zapoznanie się przez skomentowanie)
 3. Szkolenie wstępne BHP - film (potwierdzenie zapoznania - komentarz)
 4.  Na powyższe przeznaczony jest pierwszy dzień stażu. 
Dzień stażu: 1
Zadania - blok wiedza - w opisach zadań podane są czasookresy na ich wykonanie. Po wykonaniu jednego zadania w wyznaczonym czasie należy przejść do kolejnego. Podczas opracowywania wskazanych tematów mozna korzystać z dowolnych materiałów pod dwoma warunkami:
- wykorzystanie nie narusza cudzych praw autorskich
- opracowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami (zwróć uwagę na datę publikacji przy korzystaniu ze źródeł internetowych):
 1. Opracowanie tematu szkoleń wstępnych - w Word,
 2. Opracowanie instrukcja BHP - w Word.
 3. Opracowanie ocena ryzyka zawodowego
 4. Opracowanie postępowanie powypadkowe
 5. Prezentacja na wybrany przez siebie temat
 6. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zgodnie z tematem prezentacji z p. 5. oraz ewentualne poprawki i przeprowadzenie ponownego szkolenia.
 Dni stażu: 2-9

 Zadania - blok umiejętności techniczne -  w opisach zadań podane są czasookresy na ich wykonanie. Po wykonaniu jednego zadania w wyznaczonym czasie należy przejść do kolejnego.
Korzystać wolno tylko z materiałów / pomocy wskazanych w opisie zadania, jest to ważne.

 1. Szybkie i poprawne pisanie
 2. Szybkie wyszukiwanie informacji - szkolenia BHP
 3. Szybkie wyszukiwanie informacji - ocena ryzyka zawodowego
 4. Szybkie wyszukiwanie informacji - wypadki przy pracy
 5. Zdolności językowe
 Dni stażu: 10-34

Zadania - blok postępowań powypadkowych:
 
 1. Opracowanie tematu postępowania powypadkowego
 2. Sporządzanie protokołów powypadkowych 
 3. Sporządzanie szkiców z miejsca zdarzenia
 4. Sporządzanie kart statystycznych wypadku 
 5. Opracowanie tematu postępowania powypadkowego
Dni stażu: 35-44
Zadania - blok instrukcji BHP

 1. Opracowanie tematu instrukcji BHP
 2. Sporządzenie instrukcji BHP
 3. Opracowanie tematu instrukcji BHP
Dni stażu: 45-56

Zadania - blok ocen ryzyka.