czwartek, 12 czerwca 2014

Dokumentacja powypadkowa - protokół powypadkowy

Opis zadania:

Zapoznanie się  z przykładowymi wyjaśnieniami poszkodowanego, informacją od świadka wypadku, pozostałą dokumentacją i na ich podstawie spisanie protokołu powypadkowego.
Po sporządzeniu omówienie z przełożonym / prezentacja protokołu.

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy

Powtórzyć przez 5 kolejnych dni (5 protokołów).

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca