środa, 2 grudnia 2015

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP: Pierwszy dzień pracy w firmie MCdonalds Polska Sp z.o o. oznacza szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kiero...Nazwa strony:Opis strony:Słowa kluczowe: Obrazek:

środa, 18 marca 2015

Co bada Główny Urząd Statystyczny?

Każdy pracodawca każdego roku musi wysyłać do GUS przeróżne rodzaje sprawozdań. Zazwyczaj mowa o czymś takim, jak obowiązki sprawozdawcze PL1, badanie o warunkach pracy Z 10, a także różnorakie druki innego typu, najczęściej związane z następującymi danymi:
  • Warunkami zatrudnienia
  • Tendencjami zatrudnienia
  • Trendami w gospodarce
  • Trendami w rozwoju firm
GUS bada także kwestie powiązane z BHP, sprawy łączące się z z płacami i ogólnie tym, co może mieć miejsce na linii pracodawca - pracownik.

Opolskie na szczycie

Szczególną lokatę w badaniu trendów a także przyczyn ich powstawania, ewentualnie prognozowania dalszych kierunków są wypadki przy pracy. Opole pod tym względem ma się czym pochwalić - sprawozdawczość pokazuje, że jest tutaj najmniej wypadków przy pracy. Ktoś może powiedzieć, że to nic zaskakującego, albowiem Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, ponadto nie jest najbardziej „obsiane zakładami przemysłowymi”. Jest to prawda, jednak nie w stosunku do danych GUS, dlatego, że te wyliczono w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych.

Wypadkowość w województwie opolskim - za jaką przyczyną?

Na pierwszym miejscu z pewnością są to prężne działania Inspekcji Pracy Opole, a wśród nich:
Działania zapobiegawcze, Szkolenia dla pracodawców, Skuteczne kontrole zakończone zaleceniami.
Ten ostatni podpunkt na poprzedniej liście to nic przyjemnego, jednak w tym miejscu widać, że każda kontrola z OIP Opole daje w jakiś tam nie bezpośredni sposób pożądany skutek w postaci bezpieczniejszej pracy i zatrudnienia.
Druga kwestia, to większa świadomość samych właścicieli firm - za sprawą Internetu mogą oni sprawdzić, jakie ciążą na nich powinności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki zaawansowanym sieciowym aplikacjom mogą też sobie sami zdziałać z tematyki Kodeksu Pracy. Wychodzi na to, że nie trzeba już wkładać tak dużo wysiłku, by dowiedzieć się cokolwiek o BHP i Prawa Pracy.
Na końcu - przyczyna niskiej liczby wypadków, to pracownicy. Na terenie opolskiego jest znaczna fala wyjazdów do innych krajów - za pracą.Zarazem ludzie wróciwszy do Polski sami nie chcą już wykonywać pracy w zakładach nie znających wymogów BHP i Prawa Pracy i niechętnie godzą się na zarobek uzyskiwany w niekorzystnych warunkach.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Staż w miejscu pracy bezpieczeństwa i higieny.

Starając się o staż w funkcji służby BHP, stajemy przed nie lada wyzwaniem.Kandydaci, jacy chcą podjąć praktykę na stanowisku inspektora BHP powinny posiadać niezbędne kwalifikacje, jakim jest dyplom ukończenia studiów BHP. Obecnie na studiach podyplomowych można starać się też o dyplom audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Realizując praktykę, można się niemało nauczyć, nabrać doświadczenia, zyskać dużo informacji, można powiedzieć „z frontu” :-) .Po zakończeniu praktyki można rozpocząć własną działalność gospodarczą, lub też w łatwiejszy sposób zdobyć zatrudnienie w wielu firmach, w których jest wakat na stanowisku inspektora BHP.Praktykant odbywający staż w zakresie BHP poznaje jak własciwie wypełniać dokumentację związaną z bhp, w jaki sposób mają przebiegać szkolenia oraz jakim sposobem te szkolenia prowadzić.”Behapowiec” powinien ”mieć w jednym palcu” przepisy prawa dotyczące BHP, praca na tym stanowisku również wiąże się z ciągłym poszerzaniem wiadomości, a ponadto śledzeniem na bieżąco co też uległo zmianie w prawie.W obrębie zadań bhp należy oprócz powyższych dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie ocen ryzyka dla danych stanowisk  pracy w przedsiębiorstwach, zakładach pracy, przygotowywanie dokumentacji powypadkowej jeśli wypadek się wydarzy. Do zadań BHP przynależy również kontrolowanie oraz doradzanie, czuwanie, czy żaden z elementów w zarządzaniu BHP nie zawiodło..Zadaniami inspektora BHP są głównie prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.Stażysta na stanowisku bhp również musi stosować się do zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie stażu mieć na względzie o dobry wizerunek przedsiębiorstwa, które reprezentuje.