Inne materiały

Szkolenia BHP

 1. Szkolenie wstępne BHP - prezentacja on line,
 2. Szkolenie okresowe BHP Ro
 3. Szkolenie okresowe BHP Ao - prezentacja on line,
 4. Szkolenie okresowe BHP kadra inż-tech
 5. Szkolenie okresowe BHP Po - prezentacja on line,
 6. Szkolenie okresowe dla służb BHP
DO ocen ryzyka zawodowego:

 1. Czynniki biologiczne
 2. Opisy stanowisk
 3. Szacowanie ryzyka wg stanowisk
 4.  
Do instrukcji BHP:

 1. Informacje ogólne - wg stanowisk
 2. Przed rozpoczęciem pracy
 3. W trakcie pracy
 4. Po pracy
 5. Czynności zabronione
 6. Postępowanie na wypadek pożaru
 7. :Postępowanie po wypadku
 8. Pierwsza pomoc

Do OR i Instrukcji BHP ustalić najpierw hierarchię stanowisk.