czwartek, 12 czerwca 2014

Dokumentacja powypadkowa - Sporządzanie szkiców z miejsca zdarzenia

Do protokołów powypadkowych sporządzić szkice, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów zdarzenia.

Technika sporządzania szkicu - dowolna (odręcznie, komputerowo - wg uznania).
Na godzinę przed końcem zmiany przekazać szkice przełożonemu do omówienia.

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca