wtorek, 10 czerwca 2014

Staż - Opracowanie ocena ryzyka zawodowego

Utwórz osobny plik Word o nazwie:

Opracowanie ocena ryzyka zawodowego imię i nazwisko

W opracowaniu ujmij swoimi słowami poniższe tematy:


  • W jakich przypadkach wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego?
  • Kto jest odpowiedzialny za poprawne sporządzenie OR?
  •  Kto sporządza ocenę ryzyka?
  •  Elementy oceny ryzyka.
  •  Metody oceny ryzyka.
  •  Kiedy należy ponowić ocenę ryzyka.
  •  7 i dalsze punkty – charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego.

 Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:

  Opracowanie ocena ryzyka zawodowego Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy.
Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca