czwartek, 12 czerwca 2014

Instrukcje BHP - redagowanie

Zredaguj 20 instrukcji BHP dla stanowisk ustalonych z przełożonym. Instrukcje nie mogą być kopią z internetu - będzie to sprawdzane. Można korzystać z dowolnych materiałów, w szczególności ze sporządzonych przez Ciebie opracowań w tym zakresie.

Omawianie wyników - korespondencyjnie przez e-mail.

Czas na wykonanie: 10 dni roboczych

Dziennie 2 instrukcje, na koniec dnia roboczego należy te instrukcje wysłać na email firmy w załączniku.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Instrukcje BHP - opraacowanie tematu 3

Ponownie opracuj temat instrukcji BHP, możesz korzystać z nabytej wiedzy, notatek i uwag przełożonego n.t. wykonywanego wcześniej ćwiczenia.
opracowanie nie może być kopią poprzednich opracowań.

Utwórz osobny plik Word o nazwie:


Opracowanie instrukcja BHP imię i nazwisko

W opracowaniu ujmij swoimi słowami poniższe tematy:
 •   Kto opracowuje instrukcję BHP
 •  Do jakich procesów pracy opracowuje się instrukcję BHP
 •  Kto odpowiada za poprawność wykonania instrukcji BHP
 •  Kto zapoznaje pracowników z instrukcją BHP i kiedy
 •  Jakie elementy powinna zawierać instrukcja BHP
 •  Podstawa prawna
Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:
 Staż - Opracowanie instrukcja BHP Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Instrukcje BHP - opracowanie tematu 2

Ponownie opracuj temat instrukcji BHP, możesz korzystać z wcześniejszego opracowania, ale bieżące nie może być jego kopią.

Utwórz osobny plik Word o nazwie:


Opracowanie instrukcja BHP imię i nazwisko

W opracowaniu ujmij swoimi słowami poniższe tematy:
 •   Kto opracowuje instrukcję BHP
 •  Do jakich procesów pracy opracowuje się instrukcję BHP
 •  Kto odpowiada za poprawność wykonania instrukcji BHP
 •  Kto zapoznaje pracowników z instrukcją BHP i kiedy
 •  Jakie elementy powinna zawierać instrukcja BHP
 •  Podstawa prawna
Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:
 Staż - Opracowanie instrukcja BHP Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Dokumentacja powypadkowa - opracowanie 3

Ponowne opracowanie tematu postępowania powypadkowego. Nie korzystamy z wcześniejszych opracowań, a jedynie z własnej wiedzy i z notatek sporządzonych w toku praktyki w bloku postępowań powypadkowych.

Utwórz osobny plik Word o nazwie:

Opracowanie postępowanie powypadkowe imię i nazwisko
 •  Kiedy należy zgłosić wypadek przy pracy, konsekwencje niezgłoszenia wypadku przy pracy
 • Obowiązki pracodawcy po wystąpieniu wypadku przy pracy
 • Skład zespołu powypadkowego i jego obowiązki
 • Scharakteryzuj procedurę ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy (elementy postępowania)
 • Kiedy zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, a kiedy może nie zostać uznane za wypadek przy pracy
 • Co wchodzi w skład dokumentacji powypadkowej
 • Konsekwencje wykazania wyłącznej winy poszkodowanego pracownika
 •  Rodzaje wypadków przy pracy: Lekki, ciężki, zbiorowy i śmiertelny – scharakteryzuj
 •  Terminy na sporządzenie dokumentacji powypadkowej, zatwierdzenie przez pracodawcę, w jakich sytuacjach można je naruszyć.
 • Stwórz kompletną dokumentację powypadkową na wymyślonych przez siebie danych (w osobnych plikach)
Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:

 Staż - opracowanie postępowanie powypadkowe Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Dokumentacja powypadkowa - opracowanie 2

Ponowne opracowanie tematu postępowania powypadkowego. Można korzystać z wcześniej stworzonego opracowania, ale bieżące opracowanie nie może być jego kopią.

Utwórz osobny plik Word o nazwie:

Opracowanie postępowanie powypadkowe imię i nazwisko
 •  Kiedy należy zgłosić wypadek przy pracy, konsekwencje niezgłoszenia wypadku przy pracy
 • Obowiązki pracodawcy po wystąpieniu wypadku przy pracy
 • Skład zespołu powypadkowego i jego obowiązki
 • Scharakteryzuj procedurę ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy (elementy postępowania)
 • Kiedy zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, a kiedy może nie zostać uznane za wypadek przy pracy
 • Co wchodzi w skład dokumentacji powypadkowej
 • Konsekwencje wykazania wyłącznej winy poszkodowanego pracownika
 •  Rodzaje wypadków przy pracy: Lekki, ciężki, zbiorowy i śmiertelny – scharakteryzuj
 •  Terminy na sporządzenie dokumentacji powypadkowej, zatwierdzenie przez pracodawcę, w jakich sytuacjach można je naruszyć.
 • Stwórz kompletną dokumentację powypadkową na wymyślonych przez siebie danych (w osobnych plikach)
Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:

 Staż - opracowanie postępowanie powypadkowe Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień robocze.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Dokumentacja powypadkowa - Sporządzanie kart statystycznych wypadku

Do protokołów powypadkowych sporządzonych wcześniej sporządzić karty statystyczne wypadku.
Technika dowolna, można korzystać z dowolnych materiałów.

Czas na wykonanie: 2 dni robocze
W drugim dniu sporządzania kart - omówić z przełożonym wyniki.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Dokumentacja powypadkowa - Sporządzanie szkiców z miejsca zdarzenia

Do protokołów powypadkowych sporządzić szkice, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów zdarzenia.

Technika sporządzania szkicu - dowolna (odręcznie, komputerowo - wg uznania).
Na godzinę przed końcem zmiany przekazać szkice przełożonemu do omówienia.

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Dokumentacja powypadkowa - protokół powypadkowy

Opis zadania:

Zapoznanie się  z przykładowymi wyjaśnieniami poszkodowanego, informacją od świadka wypadku, pozostałą dokumentacją i na ich podstawie spisanie protokołu powypadkowego.
Po sporządzeniu omówienie z przełożonym / prezentacja protokołu.

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy

Powtórzyć przez 5 kolejnych dni (5 protokołów).

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

wtorek, 10 czerwca 2014

Staż - zdolności językowe

Opis ćwiczenia:

Do tekstów z zadania szybkie i poprawne pisanie dodaj synonimy tak, jak w poniższym przykładzie:

Zdanie wyjściowe:

Szkolenia BHP są bardzo ważne.

Opatrujemy w synonimy dodając na początku łańcucha synonimów znak {
Pomiędzy synonimami znak |
Na koniec łańcucha synonimów znak }
Między powyższymi znakami i synonimami nie dajemy spacji!


{Szkolenia|Kursy|Szkolenia okresowe|Szkolenia wstępne} {BHP|z zakresu BHP|o tematyce bezpiecznej i higienicznej pracy} {|mogą być} {bardzo|niezmiernie} {ważne|istotne}.

Uwaga: nie trzeba się ograniczać do synonimów jednowyrazowych, w powyższym przykładzie synonimem pojedynczego wyrazu "BHP" jest też fraza "o tematyce bezpiecznej i higienicznej pracy". Wskazane jest dobrać do każdego słowa więcej, niż 1 synonim. Istotne jest, by dowolne słowa z każdego łańcucha synonimów po zestawieniu z dowolnymi słowami z pozostałych łańcuchów dawały zrozumiałe, logiczne zdanie.

Opracowanie z synonimami należy zapisać w osobnym pliku worda o nazwie:
"nr synonimy", gdzie numer oznacza numer tematu i opracowania z zadania szybkie i poprawne pisanie.

Poszczególne pliki wysyłamy niezwłocznie po ich zredagowaniu na firmową pocztę mailem.
Czas na wykonanie zadania: 15 dni roboczych.

Staż - szybkie wyszukiwanie informacji 3

Opis zadania:
Znajdź i zapisz na dysku 50 zdjęć, które twoim zdaniem pasują do tematu "wypadki przy pracy".
Zdjęcia te skompresuj do wielkości odpowiedniej dla sieci WEB - filmik poradnikowy.

Następnie znajdź 20 filmów na youtube na temat "wypadki przy pracy" i w pliku worda zapisz kody html ich wstawiania na stronę. Mają to tylko być filmy, które twoim zdaniem będą powiązane z tematyką (np. animacje, zabawne filmiki itp).

Jak zapisać kod html filmów z YT znajdziesz tutaj.
Albo tu:
Kopiowanie kodów wstawiania. from Leszek Maruszczyk on Vimeo.

Czas na wykonanie 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Staż - szybkie wyszukiwanie informacji 2

Opis zadania:
Znajdź i zapisz na dysku 50 zdjęć, które twoim zdaniem pasują do tematu "ocena ryzyka zawodowego".
Zdjęcia te skompresuj do wielkości odpowiedniej dla sieci WEB - filmik poradnikowy.

Następnie znajdź 20 filmów na youtube na temat "ocena ryzyka zawodowego" i w pliku worda zapisz kody html ich wstawiania na stronę. Uwaga: filmy nie mają pokazywać cudzych ocen ryzyka! Mają to tylko być filmy, które twoim zdaniem będą powiązane z tematyką (np. animacje, zabawne filmiki itp).

Jak zapisać kod html filmów z YT znajdziesz tutaj.

Albo na filmiku poniżej:


Czas na wykonanie 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Staż - szybkie wyszukiwanie informacji 1

Opis zadania:
Znajdź i zapisz na dysku 50 zdjęć, które twoim zdaniem pasują do tematu "szkolenia BHP".
Zdjęcia te skompresuj do wielkości odpowiedniej dla sieci WEB - filmik poradnikowy.

Następnie znajdź 20 filmów na youtube na temat "szkolenia BHP" i w pliku worda zapisz kody html ich wstawiania na stronę. Uwaga: filmy nie mają pokazywać cudzych szkoleń BHP i pracowników innych firm! Mają to tylko być filmy, które twoim zdaniem będą powiązane z tematyką (np. animacje, zabawne filmiki itp).

Jak zapisać kod html filmów z YT znajdziesz tutaj.

Czas na wykonanie 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Staż - szybkie i poprawne pisanie

Opracuj poniższe tematy swoimi słowami (będzie to sprawdzane, także nie kopiuj z internetu). W ćwiczeniu liczy się (od najważniejszego):
 1. Szybkość wykonania zadania
 2. Poprawny język
 3. Długość tekstu (im więcej na temat, tym lepiej)
 4. Brak błędów
Czas wykonania: jak najszybciej, jednak nie dłużej, niż 7 dni roboczych.
Każde opracowanie w osobnym pliku, którego nazwą jest numer tematu z tych poniżej. Każde opracowanie powinno zawierać co najmniej 1500 znaków ze spacjami. Kolejność pisania tekstów dowolna.
Materiały: tylko własna wiedza. Poprawność merytoryczna tekstów nie będzie oceniania.
Tematy:

1

 1. Podejście pracowników do pracy
 2. Monotonia pracy, a zadowolenie z pracy
 3. Sposób na monotonię pracy (rotacja)
 4. Zadowolenie z pracy a wypadki
 5. Służba BHP - jak to wygląda w polskich firmach?
 6. Zarządzanie BHP a wielkość firmy
 7. Szkolenia BHP
 8. Jakie są zadania służby BHP? 1 doradczo kontrolne
 9. Jakie są zadania służby BHP? Wg rozporządzenia
 10. Czy na prawdę zarabiasz tak dużo, żeby ryzykować życiem?
 11. Monotonia pracy a wypadki
 12. Wypadki przy pracy – obowiązki pracownika
 13. Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawcy
 14. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia
 15. Wypadki przy pracy – czynnik ludzki
 16. Wypadki przy pracy – czynnik techniczny
 17. Wypadki przy pracy – czynnik organizacyjny
 18. Analizowanie przyczyn wypadków – TOL
 19. Analizowanie przyczyn wypadków – bezpośrednie / pośrednie
 20. Zalecenia powypadkowe
 21. Zalecenia powypadkowe, a przyczyny wypadku
 22. Kiedy jest wypadek przy p[racy, a kiedy choroba zawodowa
 23. Klasyfikacja wypadków (lekkie, ciężkie, zbiorowe, śmiertelne)
 24. Przerwy w pracy – kiedy więcej
 25. Przerwy w pracy od komputera
 26. Organizacja stanowiska komputerowego
 27. Bezpieczeństwo pracy przy maszynach
 28. Szkolenie BHP – czy musi być nudne?
 29. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP
 30. Obowiązki pracownika w zakresie szkoleń BHP
 31. Jakie wyróżniamy szkolenia BHP?
 32. Terminy szkoleń BHP
 33. Szkolenie wstępne ogólne
 34. Szkolenie wstępne przed przyjęciem do pracy?
 35. Kontrola państwowej inspekcji pracy – jak ją traktować?
 36. Obowiązki pracodawców przy wypadkach ciężkich
 37. Zagrożenia w środowisku pracy
 38. Ocena ryzyka zawodowego – co zawiera?
 39. Czy pracodawca może dowolnie przyjąć poziom ryzyka zawodowego?
 40. Ocena ryzyka zawodowego – metody
 41. Kto sporządza ocenę ryzyka
 42. Procedura po sporządzeniu oceny ryzyka
 43. Czy ocenę ryzyka należy ponawiać?
 44. Kiedy ponawia się ocenę ryzyka zawodowego?
 45. Apteczka – obowiązki pracodawcy
 46. Co powinna zawierać apteczka
 47. Obowiązek wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy
 48. Skład zespołu powypadkowego
 49. Kiedy o wypadkach informuje się PIP?
 50. Zabezpieczenie miejsca wypadku.
 51. Jak długo należy przechowywać dokumenty związane z BHP
 52. Numery alarmowe
 53. Zakres szkolenia BHP – określa program szkolenia
 54. Treść szkolenia bhp – zgodnie z życzeniem pracodawcy  
Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Staż - technikalia - kopiowanie kodów embed z YT

Do zadania "znajdź 50 obrazków i 20 filmików":


Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Staż - postępowanie powypadkoweUtwórz osobny plik Word o nazwie:
Opracowanie postępowanie powypadkowe imię i nazwisko
 •  Kiedy należy zgłosić wypadek przy pracy, konsekwencje niezgłoszenia wypadku przy pracy
 • Obowiązki pracodawcy po wystąpieniu wypadku przy pracy
 • Skład zespołu powypadkowego i jego obowiązki
 • Scharakteryzuj procedurę ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy (elementy postępowania)
 • Kiedy zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, a kiedy może nie zostać uznane za wypadek przy pracy
 • Co wchodzi w skład dokumentacji powypadkowej
 • Konsekwencje wykazania wyłącznej winy poszkodowanego pracownika
 •  Rodzaje wypadków przy pracy: Lekki, ciężki, zbiorowy i śmiertelny – scharakteryzuj
 •  Terminy na sporządzenie dokumentacji powypadkowej, zatwierdzenie przez pracodawcę, w jakich sytuacjach można je naruszyć.
 • Stwórz kompletną dokumentację powypadkową na wymyślonych przez siebie danych (w osobnych plikach)
Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:

 Staż - opracowanie postępowanie powypadkowe Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 3 dńi robocze.
Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Staż - Opracowanie ocena ryzyka zawodowego

Utwórz osobny plik Word o nazwie:

Opracowanie ocena ryzyka zawodowego imię i nazwisko

W opracowaniu ujmij swoimi słowami poniższe tematy:


 • W jakich przypadkach wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego?
 • Kto jest odpowiedzialny za poprawne sporządzenie OR?
 •  Kto sporządza ocenę ryzyka?
 •  Elementy oceny ryzyka.
 •  Metody oceny ryzyka.
 •  Kiedy należy ponowić ocenę ryzyka.
 •  7 i dalsze punkty – charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego.

 Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:

  Opracowanie ocena ryzyka zawodowego Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy.
Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca

Staż - Opracowanie instrukcja BHP

Utwórz osobny plik Word o nazwie:

Opracowanie instrukcja BHP imię i nazwisko

W opracowaniu ujmij swoimi słowami poniższe tematy:
 •   Kto opracowuje instrukcję BHP
 •  Do jakich procesów pracy opracowuje się instrukcję BHP
 •  Kto odpowiada za poprawność wykonania instrukcji BHP
 •  Kto zapoznaje pracowników z instrukcją BHP i kiedy
 •  Jakie elementy powinna zawierać instrukcja BHP
 •  Podstawa prawna
Podkreślam, że tematy należy opracować swoimi słowami. Kopiowanie z internetu spowoduje, że opracowanie będzie zwrócone do poprawy i potraktowane jako niewykonanie zadania służbowego.

Opracowanie należy przesłać mailem w załączniku na adres e-mail firmy. W tytule maila należy umieścić:
 Staż - Opracowanie instrukcja BHP Imię i Nazwisko

Czas na wykonanie: 1 dzień roboczy.

Materiały szkoleniowe dla stażystów BHP i kandydatów - specjalistów BHP praca