poniedziałek, 22 grudnia 2014

Staż w miejscu pracy bezpieczeństwa i higieny.

Starając się o staż w funkcji służby BHP, stajemy przed nie lada wyzwaniem.Kandydaci, jacy chcą podjąć praktykę na stanowisku inspektora BHP powinny posiadać niezbędne kwalifikacje, jakim jest dyplom ukończenia studiów BHP. Obecnie na studiach podyplomowych można starać się też o dyplom audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Realizując praktykę, można się niemało nauczyć, nabrać doświadczenia, zyskać dużo informacji, można powiedzieć „z frontu” :-) .Po zakończeniu praktyki można rozpocząć własną działalność gospodarczą, lub też w łatwiejszy sposób zdobyć zatrudnienie w wielu firmach, w których jest wakat na stanowisku inspektora BHP.Praktykant odbywający staż w zakresie BHP poznaje jak własciwie wypełniać dokumentację związaną z bhp, w jaki sposób mają przebiegać szkolenia oraz jakim sposobem te szkolenia prowadzić.”Behapowiec” powinien ”mieć w jednym palcu” przepisy prawa dotyczące BHP, praca na tym stanowisku również wiąże się z ciągłym poszerzaniem wiadomości, a ponadto śledzeniem na bieżąco co też uległo zmianie w prawie.W obrębie zadań bhp należy oprócz powyższych dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie ocen ryzyka dla danych stanowisk  pracy w przedsiębiorstwach, zakładach pracy, przygotowywanie dokumentacji powypadkowej jeśli wypadek się wydarzy. Do zadań BHP przynależy również kontrolowanie oraz doradzanie, czuwanie, czy żaden z elementów w zarządzaniu BHP nie zawiodło..Zadaniami inspektora BHP są głównie prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.Stażysta na stanowisku bhp również musi stosować się do zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie stażu mieć na względzie o dobry wizerunek przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Proszę bez spamu. Komentarze mają wnosić coś do dyskusji i być na temat związany z postem, ewentualnie mają być napisane wg instrukcji w poście, jeśli taka była tam zamieszczona.
Dziękuję.